Prebiehajúce výstavy:
   
Klubová výstava SNK (CAC) 27.04.2019
    
    
XIV. ŠV Amerických akít (CAC) 27.04.2019
    
    
Klubová výstava boxerov (CAC) 11.05.2019
Stredoeurópska výstava boxerov (BEZ CAC) 12.05.2019
    
    
XXI. ŠV bradáčov (CAC) 19.05.2019
    
    
Klubová výstava KCCaDC (CAC) 26.05.2019
    
    
ŠV Nemeckých dôg (CAC) 01.06.2019
KV Nemeckých dôg (CAC) 02.06.2019
    
    
    
    
fotograf Košice


  
 
 
Obsadenie tried  |  Výsledky

Výsledky
Výstava: Plemeno