Prebiehajúce výstavy:
   
KLUBOVÁ VÝSTAVA CHRTOV (CAC/CAJC) 14.08.2021
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA CHRTOV (CAC/CAJC) 15.08.2021
    
    
    
    
fotograf Košice














































  
 
 
Obsadenie tried  |  Výsledky

Výsledky
Výstava: Plemeno