Klubová výstava KCCaDC (CAC) 26.05.2019
    
    
ŠV Nemecká doga 01.06.2019
KV Nemecká doga 02.06.2019
    
    
Klubová výstava SKBO (CAC) Memoriál Nory Takáčovej 01.06.2019
    
    
KCHČaP ŠV (BEZ CAC) 01.06.2019
    
    
Špeciálna výstava (CAC) a Kombi víťaz 02.06.2019
    
    
Európska klubová výstava (CAC) a Kombi víťaz 21.07.2019
    
    
    
 Zásady ochrany osobných údajov
    
    
    
    
    
    


  
 

 
         
Registrácia


Meno:  
Priezvisko:  
Ulica, číslo:  
PSČ, mesto:    
Štát:  
Telefón:  
Váš e-mail (login):    
Váš e-mail (kontrola):    
Heslo:  
Heslo (kontrola):  
Vložte kontrolný kód:    
 
   Registráciou potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so Zásadami ochrany osobných údajov, prečítal som si propozície výstavy, porozumel som im a súhlasím s ich znením a vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné a ďalšie údaje sú pravdivé.